heyheysamkay
Customer finish by heyheysamkay
Photo shared on Reddit in r/CrossStitch