instagram icon
kjg_stitches
Customer finish by kjg_stitches
Photo shared on Instagram using #wildvioletcrossstitch