instagram icon
zav_stitches
Customer finish by zav_stitches
Photo shared on Instagram using #wildvioletcrossstitch