instagram icon
stitchesbyshelby
Customer finish by stitchesbyshelby
Photo shared on Instagram using #wildvioletcrossstitch